Mersin Alevi Toplulukları Çalıştayı’na yoğun ilgi

Mersin Alevi Toplulukları Çalıştayı’na yoğun ilgi

Mersin Cemevi tarafından düzenlenen ‘Mersin Alevi Toplulukları Çalıştayı’ panelinde konuşan Tahtacı, Çepni, Roman, Bektaşi ve Kızılbaş Alevi temsilcileri, Alevi toplumunun yüzyıllardır asimile edilmeye çalışıldığına dikkat çekerek, asimilasyona karşı Alevi süreklerinin kendi aralarında birliği sağlaması gerektiğini belirtti.

Mersin’de yaşayan Alevi süreklerine ilişkin Mersin Cemevi öncülüğünde “Mersin Alevi Toplulukları Çalıştayı” 2’inci gününde devam etti.

Çalıştay katılımcıları basın mensuplarıyla bir araya geldi. Çalıştayın ilk gününde Alevi sürekleri temsilcileri tarafından Tahtacı, Çepni, Roman, Bektaşi ve Kızılbaş Aleviliği üzerine gözlemlerini aktaran Mersin Cemevi Başkanı Pir Hasan Kılavuz, Mersin’de yaşayan ALevi topluluklarının bir araya gelmesinin önemine işaret ederek, “Asimilasyona, ötekileştirmeye, ayrımcılığa karşı Aleviler inancına ve cemevlerine sahip çıkmaya ve cemevlerinin inanç merkezi olarak anayasada yer alıncaya kadar mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Prof. Dr. Şükrü Aslan da, çalıştayın sonuç bildirisini paylaştı.

Aslan’ın aktardığı bildiri şu şekilde:

“Farklı Alevi topluluklarına ev sahipliği yapan Mersin, aynı zamanda bu grupların kültürel ve akademik paylaşımlar aracılığıyla diyalog ortamı oluşturabileceği nitelikli kent örneği sunmaktadır. Bu sebeple Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şubesi öncülüğünde I. Mersinde Alevi Toplulukları Çalıştayı düzenlenmiştir. Bu ilk çalıştay da Alevi Romanlar, Tahtacı Aleviler, Girit Bektaşileri ve Alevi Çepnilerin temsilcilerinin bir araya geldiği toplantı düzenlemiştir. Kanaat önderleri, araştırmacılar ve alanda çalışma yürütmüş akademisyenlerin sunumlarının yanı sıra topluluk mensupları tartışmayı da güçlendirmiştir. Çalıştay, gruplar arasında geçişkenlik ve farlılıkların yanı sıra iletişim olanaklarının arttırılmasına odaklanmıştır. Topluluklar arasındaki benzerlik ve farklılıkların verimli bir tartışma zemini sunduğu sonucu ortaya çıkmış, çalıştayın devamlılığının Alevilerin yakın inanç gruplarını tanıyabilme, ortak kültürel ve inançsal üretimde bulunabilme imkânları açısından olumlu sonuçlar doğuracağı kanaatine ulaşılmıştır.

Prof. Dr. Şükrü ASLAN moderatörlüğünde düzenlenen çalıştayda konuşmacı olarak Tahtacı Alevileri temsilen Prof Dr. Ayten KAPLAN, Çepnileri temsilen araştırmacı-yazar Ali AKSÜT, Roman Alevileri temsilen Özcan PURÇU (CHP İzmir Milletvekili) ve Girit Bektaşilerini temsilen kanaat önderi Ali YILDIZ katılım göstermiştir. Ayrıca her gruptan tartışmalara katkı sağlamak üzere 50’ye yakın katılımcı fikir ve deneyimlerini sunma imkânı bulmuştur. Ayrıca konuşmacıların yanı sıra çeşitli illerden katılan Alevi topluluklarının kanaat önderleri ve araştırmacılar görüşlerini bildirmiştir.

Aynı zamanda çalıştayın ev sahipliğini üstlenen Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şubesi Cemevi Başkanı Pir Hasan KILAVUZ’un gerçekleştirdiği konuşmada anadili Kürtçe ve Zazaca olan toplulukların inanç pratikleri ve ritüellerine dair geniş bilgi sunulmuştur. Barış ve kardeşlik çağrısı pekiştirilmiştir.

Çalıştaya dâhil olan her bir grubun inanma biçimleri ritüeller, sosyal akrabalık kurumları, kültürel aktarım ve yola giriş töreni, düğün/cenaze törenleri ve matem orucu ekseninde tartışılmıştır. Burada vurgulanması gereken sonuç ise yüzyıllarca yıldır çeşitli zorbalık türleri ve zulümlere maruz kalmış Alevilerin biçimsel farklılıklar haricinde tüm akideyi takip ediyor oluşlarıdır. Daima doğayı ve insanı merkeze alan Alevililer, cem olma, en zor şartlarda dahi geleneklerini sürdürme ve semah dönmeyi sürdürebilmiştir. Ocak geleneği ve musahiplik kurumu canlılığını koruyabilmiş ve bu bağlar aracılığıyla iletişim dili sürdürülebilmiştir.

Çalıştay, Alevi toplulukların mesafelenmesi önündeki engeli kaldırmak için adım anlamını taşır. Ayrım olarak anlaşılabilecek farklılıkların coğrafi nüansların önemsiz değişiklikleri olarak anlaşılmasına hizmet etmiştir. Dolayısıyla çalıştayın amacına hizmet etmesi ve bunu hatırlatması yerinde bir çaba olarak diyalog zemininin açılmasına imkân tanımıştır. Alevi toplulukların bir araya gelişi, Alevi literatürü anlamında “muhabbet” imkânını doğurmuştur. Arap Aleviler, Anadolu Aleviler gibi Çukurova’da varlık gösteren diğer grupların da katılım gösterebileceği geniş oturumların sağlanmasının ne denli önemli olduğu yeniden anlaşılmıştır. Çalıştaya katılım gösteren her bir topluluk ve temsilcileri verimli tartışma ortamından dolayı ve görüşlerin Alevi kültürüne katkı sağladığı konusunda mutabık kalmıştır.

Sonuç olarak çalıştayda bir araya gelen Alevi topluluklar açısından Alevi olmak, Alevi kalmak, kimliklerini/geleneklerini özgürce yaşayabilme arzusu ve beklentileri dile getirilmiştir. Alevi kimliğinin anayasal olarak tanınması hem bu inanç grupları üzerindeki kısıtlayıcı ortamı dağıtacak hem de Türkiye’deki demokrasiye büyük alan açacaktır. Bu tespit, çalıştay katılımcılarınca mutabık olunan en önemli unsurlardandır.”

Basın toplantısının ardından ‘Mersin Alevi Toplulukları Çalıştayı’ paneli düzenlendi. Panele katılım yoğun olurken, panelde, Prof. Dr. Şükrü Aslan’ın moderatörlüğünde, Prof. Dr. Ayten Kaplan, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Araştırmacı yazar Ali Aksüt ve Bektaşi-Kanaat Önderi Ali Yıldız, Alevilerin yaşadıkları coğrafyalara ve inanç ritüellerine ilişkin paylaşımlarda bulundular.

Sanatçı Musa Eroğlu’nun dinletisiyle çalıştay sona erdi.