Aydın’’Bu laiklik bize yetmez ve gerçek laiklik değildir.’’

Aydın’’Bu laiklik bize yetmez ve gerçek laiklik değildir.’’

Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şubesi tarafından Türkiye’de Laiklik ve Eşit Yurttaşlık paneli düzenledi.
Gazeteci Erdoğan Aydın’ın panelist olduğu panelin kolaylaştırıcı Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şubesi Sekreteri Nuran Kılıçkaya Engin yaptı.
Panele, CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Akdeniz Belediyesi Eş Başkan Yardımcısı Bedrettin Güneş , Alevi Kültür Dernekleri Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ali Özveren, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.
Erdoğan Aydın’’ İslam coğrafyasında laikliğin kurumsallaşamamasının nedeni; bizzat Müslüman inançlı iktidarların denetimde olmasıdır. Laikliğin olmadığı bir zeminde; farklı inanma hakkının yok sayıldığı ve bireyin inancını değiştirebilme hakkının elinden alındığının, inancını sorgulama hakkının fiilen ortadan kaldırılmasıdır. Laikliğin olmadığı bu coğrafyada, adaletsizliği ve eşitsizliği beraberinde getirmiştir. Laiklik, insanın egemen inanca sahip olan mevcut mekanizmayı itiraz etme hakkının olmasıdır. Farklı inançlara sahip insanların hukuk önünde eşit olmasıdır. Laikliğin ciddi bir soruna dönüştüğü dönemde politik ve ekonomik hafızamızı sorgulamamız gerekmektedir. ’dedi
Aydın’’ Tekke ve Zaviye Kanunuyla Hacı Bektaş Dergahına kilit vurulmuştur. Türkiye’nin Alevi İnancına sahip yurttaşlar Cumhuriyete gönül seferberliğiyle sahiplenmiştir. Aleviler Sonraki dönemlerde İnanç olarak kendini eşit ifade etme hakkı elinden alındığı süreç başlamıştır. Diyanetin açılmasıyla başlayan bu süreç , daha sonra farklı politikalarla devam etmiştir. Dünden bugüne Aleviler sistematik bir şekilde asimilasyonla karşı karşıyadır.’’ İfadesini kullandı.
Aydın ‘’ Türkiye’de laiklik adımı modernleşme sonucu gerçekleşmiştir. Laiklik, devletin din alanından elini çekmesidir. Bütün inançlara eşit durmasıdır. Türkiye’de laikliğin unsurlarını yerine getirmemiştir Ülkede yaşayan insanlar belirli bir din ve mezhebe göre şekillenmiştir. Bu laiklik bize yetmez ve gerçek laiklik değildir. Bu laiklik sadece rejimi ayakta tutar. Türkiye’de laiklik var; ama demokratik değildir. Laikliğin toplumun her alanda yüceltilmesi ancak özgürlükçü laiklikle sağlanabilir. Eski Başbakan Davutoğlu Alevilerin sorunlarını çözmek için bazı girişimlerde bulundu. Alevileri bölme siyaseti izliyordu. Avrupa İhsan Haklarının kararı olmasına rağmen ülkemizde uygulanmaması kendi anayasamızın çiğnendiğinin kanıtıdır.’’ Diye konuşmasını sonlandırdı.
Panelin ardından Erdoğan Aydın ve Azad Sağnıç kitaplarını imzaladı.

Cevapla

adana escort bayan bayan escort adana porno forum